';
Preloader logo

THE ONENESS FIELD’S

HELIG ARKITEKTUR

Strukturen för The Oneness Field är i sig ett fenomen för hur den kan påverka och lyfta upp ditt medvetande in till transcendentala riken. Att meditera och vara en del av processerna här betyder att du är en del av ett kraftfullt fält som knuffar in dig i Oneness (Enhet).

BONINGEN FÖR FENOMENET

Det mystiska fältet för medvetandet är en tredimensionell projektion av the Surya Yantra, en antik och en enormt kraftfull geometrisk form och den är skapad för att vara boningen för fenomenet.

ARKITEKTONISKA UNDERVERK

The Oneness Field är ett av Indiens arkitektoniska underverk och tornar majestätiskt upp sig vid foten av de stora öppna slättområdena vid Vellikonda på den östra kusten av södra Indien, 80 km norr om staden Chennai.

ARKITEKTONISKA UNDERVERK

The Oneness Field är ett av Indiens arkitektoniska underverk och tornar majestätiskt upp sig vid foten av de stora öppna slättområdena vid Vellikonda på den östra kusten av södra Indien, 80 km norr om staden Chennai.

JORDENS ENERGINÄT

Huvudbyggnaden är 32 meter hög på 170 000 kvadratmeter mark. Den är på en position där jordens energinät eller energilinjer möts och skapar ökade energinivåer.

KRAFTHUS

Det är ett krafthus av energi med en vallgrav av vatten som cirkulerar i klockans riktning. Vågorna som skapas av meditationen från insidan neutraliserar skadliga energier i sökaren när de korsar vattenkroppen på vägen in.

KRAFTHUS

Det är ett krafthus av energi med en vallgrav av vatten som cirkulerar i klockans riktning. Vågorna som skapas av meditationen från insidan neutraliserar skadliga energier i sökaren när de korsar vattenkroppen på vägen in.

PÅVERKAN HJÄRNA OCH MEDVETANDE

Den 8 åttkantiga trappan, slät glaserad med artistiskt ristade räcken, i de fyra diagonala riktningarna harmoniserar de statiska och dynamiska energierna från universum och kanaliserar de in i ens kropp för att aktivera de mystiska chakrorna och olika delarna för hjärnan.

FYRA FUNDAMENTALA ÅSTADKOMMANDEN

De fyra huvudsakliga riktningarna markerade med ansikten/huvuden från fyra olika djur ristade i marmor, är vart och ett menat att attrahera en speciell aspekt av energi in i sökaren som går förbi dem.

FYRA FUNDAMENTALA ÅSTADKOMMANDEN

De fyra huvudsakliga riktningarna markerade med ansikten/huvuden från fyra olika djur ristade i marmor, är vart och ett menat att attrahera en speciell aspekt av energi in i sökaren som går förbi dem.

FÖRHÖJDA TILLSTÅND

Byggt enligt de antika principerna för Vaastu Shastra, är The Oneness Field positionerat vid en punkt där jordens nätlinjer eller energilinjer möts och skapar ökade energinivåer.