';
Preloader logo

UPPTÄCK

SANKTUM

Dess sanktum är en monumental kolonn-fri kammare på över 24 000 kvadratmeter. Speciellt designad för att rymma 8 000 sökare i tillstånd av meditation.
De nio spirorna som kupar templets tak, representerar integreringen av de nio planetära energierna.
‘Amrutha-Kalasha’ , på toppen av varje spira, representerar evighet, välgång och helhet.
Helt tillverkad av halvädelstenar, är det gigantiska ‘Sri-Chakra’, upphöjt i de Vediska texterna som ‘Kungen för alla heliga mönster”, skapat direkt under mittspiran. Det representerar unionen mellan de maskulina och de feminina krafterna för universum.
Mer än en geometrisk design är det en mandala laddad med kraftfulla chants.